עוסק מורשה

להפוך לעוסק מורשה

האם כדאי להפוך לעוסק מורשה ההבדל בין עוסק פטור לעוסק מורשה הגיעה אלי היום לקוחה שהתלבטה האם לשנות את מעמדה מעוסק פטור לעוסק מורשה… המעמד של עוסק פטור או עוסק מורשה היא הגדרה במע”מהלקוחה הזו היא עוסק פטור שהגיעה להכנסות של 108,000 ₪ מתחילת שנת המסאמרתי לה, שכמובן ההחלטה האם להפוך לעוסק מורשה אינה ניתנת […]